22/2/15

το ζώον

αυτό το ζώον που έγινα

ζητά και έχει ανάγκη

ενώ πάλι διάλεξε για να μην πάρειενώ ήταν ελεύθερο και δυνατό

στα λόγια μπήκε στο κλουβί

έφαγε το κλειδί

και τώρα;  πώς να βγει;

πώς να βγω;

φοβάμαι,
μα πιο πολύ φοβάσε εσύ, ή μήπως ούτε κι αυτό;

πώς να βγω; φακκώ πας τα σίδερα, πώς να βγω; πίαννετε η ανάσα μου πως να βγω πώς να βγω

εν θέλω τίποτε
εν θέλω τίποτε
εν θέλω να νιώθω τίποτε

3 σχόλια: